Retour Beleid

Artikel(en) retourneren - Herroepingstermijn

Vanaf het moment dat je bestelling geleverd is, heb je 30 dagen de tijd om zonder opgave van Roodenen de overeenkomst te herroepen. Binnen deze termijn kan je (een deel van) de bestelling in een zo oorspronkelijk mogelijke en onbeschadigde staat retourneren. Ga hiervoor naar brunotti.returnista.com/nl

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Lees hier alles over het aanmelden van je retour op https://www.brunotti.com/nl/pages/retour-aanmelden

De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de bestelling hebt geplaatst.

Je ontvangt een e-mail zodra jouw geretourneerde artikel(en) door ons ontvangen zijn. Binnen veertien werkdagen na ontvangst van je artikel(en) wordt het bedrag van de retourzending aan je gecRooditeerd. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering indien de producten beschadigd zijn, die het gevolg is van gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
Als de hele bestelling geretourneerd wordt, vergoeden wij ook de oorspronkelijke verzendkosten. Stuur je maar een deel van de bestelling terug, dan blijven deze kosten voor jezelf.

 

Retourneren van afgeprijsde artikelen

Ook afgeprijsde artikelen kunnen worden geretourneerd.

Ruilen

Ruilen is gratis mogelijk via onze retour service  https://brunotti.returnista.com/nl

 

Kosten retourzending (vanaf €4,95)

Zie alle tarieven op https://brunotti.returnista.com/nl

Als je een product wil ruilen voor een andere maat, is het retourneren gratis.