Brunotti.com // Get on board // Official online store

Privacy

Bekijk hier het privacybeleid van Brunotti e-shop.com BV in PDF

Bekijk hier het privacy statement van Afterpay

Privacybeleid Brunottishop

Ons bedrijfsadres is
Gezellenstraat 18
3861 RD Nijkerk
Ons postadres is
Gezellenstraat 18
3861 RD Nijkerk
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 32162146
Ons B.T.W.-nummer is NL 8215.15.263B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP adres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- alle informatie met betrekking tot de paginas die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld uw NAW en email gegevens voor de afhandeling van een bestelling)

De informatie wordt alleen intern gebruikt voor afronding van uw bestelling en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciŽle doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpaginas die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

Indien u zich aanmeld voor onze mailing nieuwsbrief kunt u zich in elke ontvangen mail afmelden voor deze
nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en uitsluitend gebruikt voor de nieuwsbrief van brunotti.com.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiŽle informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per email: info@brunotti.com
- Per brief: Gezellenstraat 18 3861 RD Nijkerk

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciŽle telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Postfilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid . In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.